Text Layer  ― UMJETNOST I SUVENIRI ―  
Ako ste raspoloženi za umjetnost, unikatnu keramiku i staklo, u ovom dijelu možete vidjeti antologiju radova magistrice umjetnosti, svjetski priznate hvarske keramičarke Vere Kovačić. Osim virtualnih izložbi, na stranicama koje slijede potražite i tekstove akademika i renomiranih likovnih kritičara o stvaralaštvu Vere Kovačić.

VERA KOVAČIĆ – MAGISTRICA UMJETNOSTI

VIRTUALNE IZLOŽBE

ART STUDIO

SUVENIRI I POKLONI